Aparaty Ruchome

PORADY ⋅ APARATY RUCHOME ⋅ Rozkręcanie śruby

- Zwykle zaczynamy rozkręcanie śruby po wstępnym okresie adaptacyjnym, podczas którego dziecko opanowuje podstawowe zasady użytkowania i pielęgnacji aparatu, czyli po około miesiącu.


- Częstotliwość rozkręcania śruby określa lekarz i podejmuje decyzję o ewentualnych zmianach. Pacjent / Opiekun pacjenta otrzymuje specjalny kluczyk do rozkręcania śruby.


- Kluczyk umieszcza się w otworze śruby i przekręca do oporu (1 skok śruby) w kierunku strzałki umieszczonej w płycie akrylanowej aparatu z określoną częstotliwością.


- Wskazane jest aplikowanie na śrubę kilku kropelek oleju jadalnego 1 raz w tygodniu w celu jej konserwacji.