Profilaktyczne

STOSOWANE METODY ⋅ PROFILAKTYCZNE

Profilaktyka to zespół działań mających na celu usuwanie czynników szkodliwych, a jednocześnie wzmacnianie czynników działających korzystnie na organizm. Profilaktyka ortodontyczna polega na zapewnianiu narządom jamy ustnej optymalnych warunków do prawidłowego kształtowania ich budowy i czynności. Nieprawidłowo przebiegające czynności w obrębię narządu żucia mogą doprowadzić do wielu wad zgryzu. Mimo, że etiologia nieprawidłowości zębowo-zgryzowych kojarzona jest najczęściej z czynnikami wrodzonymi lub dziedzicznymi, należy pamiętać, że ogromna większość zaburzeń zgryzu ma swoje źródło w nieprawidłowych czynnościach narządu żucia. Do najczęstszych dysfunkcji należy nieprawidłowe połykanie – przetrwały niemowlęcy typ połykania, seplenienie,

jednostronne żucie, obniżone lub podwyższone napięcie mięśni, nieprawidłowa postawę, a przede wszystkim problemy z oddychaniem. Zaburzony tor oddychania – oddychanie przez usta – najczęściej pojawia się jako wynik niedrożności górnych dróg oddechowych (przerost migdałków podniebiennych, skrzywienie przegrody nosa, alergie i inne). W każdej sytuacji kiedy stwierdzamy zaburzoną czynność musimy podjąć działania związane z eliminacja przyczyny tej nieprawidłowości, a następnie reedukację. Reedukacja należy do działań prewencyjnych – zapobiegających rozwojowi i utrwaleniu wady zgryzu. W reedukacji stosowane są zależnie od wieku pacjenta płytki przedsionkowe, krążki Friela, czy trainery.