Magdalena Tomasz

ZESPÓŁ ⋅ MAGDALENA TOMASZ

Magdalena TomaszDr Magdalena Tomasz w 1994r. ukończyła z wyróżnieniem wrocławską Akademię Medyczną. Odbyła staż podyplomowy w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, po czym wygrała konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pasjonująca przygoda z Ortodoncją trwa do dziś. Pracując w Katedrze Ortodoncji podjęła działalność naukowo-dydaktyczną, której owocem są publikacje wyników prac badawczych oraz kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki stomatologicznej, w których kształceniu uczestniczy jako nauczyciel akademicki przedmiotu Ortodoncja. W roku 1997 dr Magdalena Tomasz

złożyła z wynikiem bardzo dobrym egzamin specjalizacyjny I-go stopnia w zakresie Stomatologii Ogólnej, po czym rozpoczęła specjalizację z Ortodoncji. W 2000r. zdała z wynikiem bardzo dobrym państwowy egzamin specjalizacyjny II-go stopnia w zakresie ortodoncji, uzyskując tytuł Specjalisty Ortodonty. W 2005r. obroniła swoją rozprawę doktorską pt.: „Wpływ leczenia ortodontycznego na relacje czynnościowe narządu żucia - analiza okluzji statycznej i dynamicznej”, uzyskując tytuł Doktora Nauk Medycznych. Aktualnie jest Adiunktem Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji oraz szefem Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych. Prywatną Praktykę Stomatologiczną dr Magdalena Tomasz prowadzi od 1995 roku, a przy ul. Słubickiej 11a/U1 od 1997 roku. Jest autorem ponad 70 prac naukowych i książkowych, była uczestnikiem około 50 kursów i szkoleń w zakresie ortodoncji, zarówno w kraju jak i za granicą, a także licznych konferencji naukowych. Uczestniczy w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu ortodoncji dla lekarzy specjalizantów, jest także opiekunem specjalizacji lekarzy kształcących się w zakresie ortodoncji.